Informasjon om smittesituasjonen 28.01.22

Innhold

Det er 59 personer i isolasjon i Birkenes kommune. Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.