Skal utvikle fremtidens bad

Innhold

Med nærmere 800.000 kroner i støtte fra Innovasjon Norge vil Foss Fabrikker og tre sørlandskommuner, blant dem Birkenes, samarbeide om å utvikle fremtidens bad.

John Helge Austgule, Trude Murberg og Bente Moland Somdal utenfor Foss Fabrikker.

SAMARBEID: – Vi vet det er et behov, men kompetansen på behovet er det kommunene som besitter, så vi er helt avhengige av å ha denne ressursen for å produsere det korrekte bad, sier daglig leder ved Foss Fabrikker John Helge Austgulen, her sammen med enhetsleder Trude Murberg (midten) og kommunalsjef Bente Moland Somdal i Birkenes kommune.

Noe av bakteppet er at aldersgruppene som øker mest i antall her i landet er 67-79 år, 80-89 år og 90 pluss, samtidig som vi lever stadig lenger, uten at antall sykehjemsplasser øker. Det fører til at stadig flere må bo hjemme og få sine omsorgstjenester i eget hjem. For å gjøre dette mulig ønsker Foss Fabrikker å utvikle nye tilrettelagte baderomsløsninger som gjør det enklere for eldre og mennesker med funksjonshemminger å bo hjemme.

John Helge Austgulen viser rundt i fabrikklokalene til Foss Fabrikker.

DAGLIG LEDER OG FOREDRAGSHOLDER: John Helge Austgulen viser rundt i produksjonshallen hos Foss Fabrikker på Tollnes industriområde på Birkeland. Fredag denne uka skal han og Bente Moland Somdal presentere samarbeidsprosjektet om fremtidens bad under velferdsteknologikonferansen SOVA i Kristiansand.

Bor lenger hjemme

– Tanken er oppstått i behovet for at vi bor lenger og lenger hjemme. Ja, det handler om mange eldre, men ikke bare det heller. Hvis du skal investere i et nytt bad og du nærmer deg de seksti – investerer du i riktig bad og riktig kvalitet, så kan du ha badet i tjue-tredve år. Så dette er ikke bare for eldre, men det er viktig å planlegge for alderdommen, understreker John Helge Austgulen, daglig leder i Foss Fabrikker. Som kommunestyremedlem i Vennesla har han tilgang til de samme rapportene og ser de samme utfordringene som i de fleste andre kommuner her i landet. Det var slik ideen om fremtidens bad oppsto.

– Hvordan kan vi møte utfordringene som ligger i framtida? Kan vi finne en god løsning i fellesskap her?, spør Austgulen

Lærling Henrik Iversen i arbeid.

LÆRLING: Henrik Iversen fra Vennesla har vært lærling ved Foss Sabrikker i to år og trives godt. I løpet av mai skal han avlegge fagprøven.

Estetikk viktig

– Badet er ofte det begrensende rommet i en bolig. En kan ikke bo hjemme lenger på grunn av badet. Det er høy dørstokk, det er trang dør, ting går ikke opp og ned der inne, det er trangt, framholder Bente Moland Somdal, kommunalsjef samfunn og helse og Trude Murberg, enhetsleder for Tjenester til hjemmeboende i Birkenes kommune. Begge er medlemmer av styringsgruppa for prosjektet.

– Så tenker vi også at det estetiske er viktig. Det finnes jo løsninger i dag slik at folk kan bo lenger hjemme, men det er institusjonspreg på det. Så litt av tanken er at du skal ha et funksjonelt bad samtidig som du skal ha et pent bad. Du skal ikke være redd for å ha gjester og for å vise at du har noen utfordringer og behov, understreker Austgulen.

Harald Aanesland skrur hengsler på en baderomsdør.

SPESIALLØSNINGSEKSPERT: Harald Aanesland har lang fartstid hos baderomsprodusenten på Birkeland og regnes som en ekspert på spesialløsninger. Arbeidslederens kunnskaper kommer godt med i utviklingen av nye tekniske løsninger til fremtidens bad.

Spleiselag

Hele prosjektet har en prislapp på 1.750.000. Innovasjon Norge har innvilget 780.000 i støtte, resten dekkes av Foss Fabrikker og deltakerkommunene Lillesand og Vennesla i tillegg til Birkenes. Kommunenes innsats skjer i form av personalressurser i styringsgruppe, prosjektgruppa, workshops etc. Som pilotkunde har Birkenes kommune en sentral rolle i baderomsprosjektet.  

– Uten en pilotkunde får du ikke støtte, så å ha med Birkenes kommune på dette var avgjørende for oss, påpeker John Helge Austgulen.

– Lillesand og Vennesla er med på lik linje med Birkenes, men det var kun én kommune som kunne stå som pilotkommune, og det ble oss. Vi stiller med ansatte på workshoper, sitter i styringsgruppa som har ansvar for framdriften, og bidrar med kunnskap om helsebiten, presiserer Bente Moland Somdal. Prosjektet er også forankret i helse- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand.

John Helge Austgulen viser det første baderomsskapet produsert av Foss

INDUSTRIHISTORIE: – Dette er det første baderomsskapet Foss produserte, forteller daglig leder ved Foss Fabrikker, John Helge Austgulen.

I rute

John Helge Austgulen kan fortelle at prosjektet er i rute. Det er avholdt workshops med ansatte i helsesektoren, pårørende og brukere, og i disse dager henter Foss Fabrikker inn innspill fra rørleggere, entreprenører og arkitekter om praktiske løsninger. Det neste som skjer er en workshop i juni, hvor baderomsprodusenten håper å få ytterligere innspill på hvordan man kan lage fremtidens bad. Så starter de Foss-ansatte jobben med å lage en prototyp. Prototypen, som vil bli bygd opp på fabrikken på Tollnes på Birkeland, skal stå ferdig i september. Deretter vil det høyst sannsynlig bli bygd ytterligere en prototyp før det skal bygges opp et baderom i i4helse sin boligsimulator i Grimstad. Her skal den nye baderomsløsningen testes i 21 dager.

Denne roboten er en del av automatiseringen av produksjonen hos Foss Fabrikker.

AUTOMATIKK: Mye av produksjonen hos Foss Fabrikker er automatisert, noe denne roboten viser. Når fremtidens bad skal konstrueres må det imidlertid manuell arbeidskraft til, i alle fall i utviklingsfasen.

Bygger et nytt marked

De kommende årene skal det bygges sykehjem og helsehus for mange hundre millioner på Sørlandet. Austgulen håper det blir med baderomsløsninger fra Foss Fabrikker.

– Vi bygger et nytt marked her, vi er tydelige på det. Samtidig har vi et samfunnsansvar, og det offentlige klarer ikke utfordringa med flere hender alene. Det gjør heller ikke det private eller frivilligheten, så dersom vi med vår kompetanse kan gjøre noe for at folk kan bo hjemme i ett, to, tre eller fem år til, så frigjøres det kapasitet for kommunene. Tallene er like over hele landet, så det er et stort behov, påpeker Foss-sjefen. Moland Somdal følger opp:

– Vi har helt klart et behov, så det er viktig å løse dette. Og så er det veldig spennende å få være med på et sånt prosjekt helt fra starten av og få spille inn våre behov fra tjenestesida, ting de kan ta med i produktutviklingen. Da er det veldig fint å ha en baderomsprodusent i kommunen.

Gleden er gjensidig.

– Kompetansen på dette behovet er det kommunen som besitter, så vi er helt avhengige av å ha dem med på laget for å produsere det korrekte badet, repliserer John Helge Austgulen.