Orientering om rett til å fremme forslag om medlemmer til fellesrådet

Innhold

I konstituerende kommunestyremøte 12.10.2023 skal Birkenes kommunestyre velge nytt fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Organisasjoner som representerer henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om medlemmer til rådet.

Forslag om medlemmer til fellesrådet sendes kommunen innen 06.09.2023 på epost til postmottak@birkenes.kommune.no eller i posten til Birkenes kommune, Postboks 115, 4795 Birkeland. Organisasjonen må oppgi fullt navn, adresse, epostadresse og telefonnummer til dem som foreslås.

Kommunen har sendt epost med orienteringsbrev til aktuelle organisasjoner 03.07.2023.

Se ellers lenke til forskrift om medvirkningsordninger:

Lovdata, forskrift om medvirkningsordninger

 

For mer informasjon, se også Birkenes kommunes reglement for fellesrådet: 

Birkenes kommunes reglement for fellesrådet

 

Med vennlig hilsen Erlend Hareide, politisk sekretær i Birkenes kommune