Oppdatert informasjon om flommen

Innhold

Elva fortsetter å stige og veiene er fortsatt stengt

Rådmanne i Birkenes kommune ber innbyggere å ta forhåndsregler, vise aktsomhet ha respekt for vannmassene og de stengte veiene.

Alle gangbruer over Tovdalselva er stengt for all ferdsel.

Følgende kommunale veier er stengt av kommunen:
Grimenesveien
Tollnesveien
Vindsland
Nesveien på Herefoss

Vær oppmerksom på at det kan være andre kommunale veier som er ufremkommelige. Ikke ta unødvendige sjanser. Sjekk føreforhold nøye før du kjører over veier som har vann.

Flere av Riks- og Fylkesveiene våre er stengt - det skal nå være oppdaterte opplysninger på Statens vegvesens sider:
https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=58.77943&long=8.39241&zoom=7&listView=false

Følg også med på flomvarsel:
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/162310

For å følge med på vannførig i Tovdalselva:
http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0020.00003.000/

 

Det ventes at elva vil stige i løpet av natten og dagen i morgen. Derfor ser det nå ut som om de veiene som er stengt nå også vil være stengt i morgen.

Den enkelte henstilles til å områ seg når det gjelder å komme seg til og fra jobb i morgen.