Navnesak 2023/27; gjenåpning av navnesak 2017/57 for navnet Kjelevann/Kjælevann/Kjellevand/Kjellevann i Birkenes kommune

Innhold

Kartverket har tatt anmodningen fra Birkenes kommunestyret til følge, og gjenåpner nevnte sak, for å bestemme skrivemåten av navnet.

Kommunen gjennomfører nå lokal høring. Se vedlagte brev fra Kartverket her.

Hvis du vil gi uttalelse, sender du denne til Birkenes kommune.

Frist for å gi uttalelse:   11. april 2023