Nå kan du søke om ENØK-tilskudd

Innhold

Birkenes kommune har etablert en egen tilskuddsordning for lettere ENØK-tiltak i husstander i kommunen. Nå er søknadsskjemaet tilgjengelig.

Som kunngjort tidligere har kommunestyret bevilget 1 million kroner i 2023 til en ordning for tilskudd til lettere ENØK-tiltak i husstander i kommunen. Ordningen skal være behovsprøvd og gå til tiltak som gir dokumentert energieffektivisering.

SE RETNINGSLINJENE HER

Søknadsskjemaet finner du på det elektroniske søknadssenteret på kommunens hjemmeside:

LENKE TIL ELEKTRONISK SØKNADSSENTER

NB! Du kan også søke manuelt ved å sende søknad til Birkenes kommune, Postmottak, Postboks 115, 4795 Birkeland, eller ved å levere søknaden i servicetorvet på kommunehuset.

Søknadsfrist: Fredag 2. juni.