Nå kan du igjen søke om tilskudd til ENØK-tiltak i bolig

Innhold

Som kunngjort tidligere har kommunestyret i Birkenes bevilget midler i 2023 til en ordning for tilskudd til lettere ENØK-tiltak i husstander i kommunen. Det gjenstår kr 690 000 som kan tildeles etter søknad.

Ordningen skal være behovsprøvd og gå til tiltak som gir dokumentert energieffektivisering. Tiltakene det kan søkes om er f.eks. til varmepumpe, isolere/bytte vinduer o.l. Nå er søknadsskjemaet igjen tilgjengelig med søknadsfrist 09.10.2023.

Elekronisk søknad om tilskudd til ENØK-tiltak

Søknadsskjema for tilskudd til ENØK-tiltak

Kommunestyret vedtok nye retningslinjer 31.08.2023 for å søke om tilskudd til ENØK-tiltak. Maks inntektsgrense for å kunne søke tilskudd er økt til 750 000 kr slik at flere kommer inn under ordningen.

Vedtatte retningslinjer for å søke ENØK-tiltak