Landbruksplan for Birkenes er nå vedtatt

Innhold

Planen tar for seg aktuelle tema, utfordringer og mål innenfor ressursområdene jord- og skogbruk.

I planen har jordbruk og jordbruksvirksomhet hovedfokus. Landbruksplanen har som mål å gi et oppdatert situasjonsbilde av landbruksnæringa i Birkenes med informasjon om status og utvikling i kommunen. I tillegg omhandler planen utfordringer knyttet til miljø og forurensing i Birkenes.

LES LANDBRUKSPLAN FOR BIRKENES HER