Kraftig regn

Innhold

Det har regnet kraftig de siste timene mange steder. Vi opplever mye overvann på veiene og at ikke alle stikkrenner klarer å ta unna alt vannet som kommer.

Følgende kommunal veier kan være berørt av store vannmengder:

Haukomveien
Flatlandveien
Retterholtveien
Bjellansveien
Bellanveien
Løland
Katrås 

Vakttelefonen for de kommunale veiene er: 91363315

For Fylkesveier og Riksveier er nr 175, man kan også sjekke veimeldinger på 175.no

 

Råd i forhold til styrtregn og store mengder vann:

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder. Ikke kjør bil i vann dypere enn 30 cm.

Mvh Birkenes kommune, teknisk forvaltning og drift