Koronavaksine

Innhold

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose (4. dose) Covid-19 til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggenderisiko for alvorlig sykdomsforløp (pr. 18.11.22)

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose (4.dose). Det åpnes likevel opp for at de som selv ønsker det kan ta en ny dose.

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer 18-64 år uten underliggende risiko. Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Det er imidlertid andre behov enn rent medisinske som kan ligge til grunn for at enkelte har et ønske eller behov for å la seg vaksinere. Mer informasjon her: Informasjonsbrev-nr-53-om-koronavaksinasjonsprogrammet

Vi vaksinere på idrettshuset 08.12 og 14.12 kl. 16.00 -18.00. Trykk på denne lenken for timebestilling: https://helseboka.app/b/s/519514

Passer ikke tidspunktet kan du fortsatt få vaksine på Drop-in i Kristiansand og Grimstad.

Birkenes har kun oppfriskningsdoser tilgjengelig og dersom du skal ha 1. eller 2. dose må du ta kontakt med nevnte nabokommuner.