Kommunen selger tomter

Innhold

Birkenes kommune skal selge en rekke boligtomter i Natveitåsen, 170 mål næringsareal på Tveide og det gamle herredshuset på Engesland.

Innen midten av juli skal kommunen ha valgt eiendomsmegler til å forestå salget av eiendommene. Megleren vil kunne tilby ni eneboligtomter og én stor tomt med plass til åtte eneboliger i rekke i Natveitåsen. Alle er råtomter, det vil si at de ikke er ferdig sprengt for bebyggelse. I Tveide næringspark skal det selges 170.000 kvadratmeter ferdg regulert næringsareal. I tillegg skal det gamle herredshuset, som ligger vegg i vegg med butikken på Engesland, selges. 

Det forventes at salget av eiendommene starter senest i begynnelsen av august.

Bildet viser de kommunale tomtene i Natveitåsen som kommer for salg.

NATVEITÅSEN: Her skal det selges 9 eneboligtomter og 1 tomt med plass til 8 eneboliger i rekke. 8-boligtomta ligger mellom nr. 138/140 og 117/119.

Bildet viser næringstomtene som kommer for salg i Tveide næringspark.

TVEIDE NÆRINGSPARK: De 170 målene næringsareal som skal selges i Tveide næringspark forventes å ha en markedsverdi på rundt 20 millioner kroner.

Bildet viser reguleringsplanen for arealet som er til salgs i Tveide næringspark.

REGULERINGSKART: Næringstomtene i Tveide næringspark er ferdig regulerte.

Bildet viser situasjonskart over området hvor det gamle herredshuset i Engesland sentrum ligger.

HERREDSHUSET PÅ ENGESLAND: Det gamle herredshuset ligger vegg i vegg med butikken, men med egen gateadresse (Engeslandsveien 1004) og eget gårds- og bruksnummer (167/8).