Kommunale avgifter for 2023

Innhold

Faktura for kommunale avgifter første termin 2023 er nå sendt ut. Les mer om hvor mye du skal betale og hvordan du kan endre antall terminer:

Informasjon om antall terminer og hvordan du selv kan endre antall terminer finner du på Min side

Her finner du også en oversikt over hvor mye du allerede har betalt i kommunale avgifter og hvor mye du skal betale framover.

Prislisten, som du finner under Kommunale avgifter på kommunens hjemmeside, gir informasjon om årets priser og endringer fra fjoråret.