Kommunale avgifter faktureres i uke 4

Innhold

I løpet av uke 4 vil Birkenes kommune sende ut faktura for kommunale avgifter for termin 1/2023.

Informasjon om antall terminer, og hvordan fakturamottakere selv kan endre antall terminer finnes på kommunens hjemmeside, kommunale avgifter.

Prislisten gir informasjon om årets priser og endringer fra fjoråret.