Kjøring av barn og ungdom til skolene på Birkeland

Innhold

Birkenes kommune får fra tid til annen henvendelse om kjøring av barn og ungdom til skolene på Birkeland.

Kommunen ønsker å minne om følgende:

  • Avlevering og henting av barn skal skje ved trafikkarealet på Myrane
  • Det er ikke lagt til rette for avlevering av barn fra privatbil i Ospekollen, Smalsundlia eller Valtjønnveien

Det er mange barn og unge som skal gå og sykle til skolene hver dag. Derfor er det best om vi som er voksne bruker de arealene som er beregnet for avlevering av passasjerer og ikke kjører nærmere skolen enn nødvendig.

Mvh Birkenes kommune