Invitasjon allmøte Tomta

Innhold

Birkenes kommune inviterer til et åpent møte for å presentere status for arbeidet med sentrumsutviklingen på Birkeland.

Det har foregått ulike prosesser som handler om sentrumsutvikling for å få innsikt i utfordringer, behov og muligheter. Det er et felles mål om å gjøre Birkeland sentrum levende, aktivt og attraktivt.

Et politisk utvalg har hatt denne saken på agenda siden februar og ønsker å invitere til et allmøte med Birkeland sentrum og utvikling på agenda. I tillegg blir det informasjon og en presentasjon om arbeidet som foregår på Tomta.

Du er velkommen til kantina på kommunehuset den 11. april!

kl. 18.00 - Velkommen v/utvalgsleder Ragnhild Aasen

kl. 18.10 - Utvalget presenterer status for arbeidet

kl. 18.30 - Presentasjon av mulighetsstudien for Tomta v/ Asplan Viak

kl. 19.00 - Litt om veien videre og dialog i plenum

kl. 20.00 - Takk for i dag

Spørsmål? Ta kontakt med utvalgsleder Ragnhild Aasen.

Bildet viser plakat invitasjon allmøte Tomta