Informasjon om smittesituasjonen 25.01.22

Innhold

Det er 28 personer i isolasjon i Birkenes kommune. Disse følges opp og smittesporing pågår.

Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.