Informasjon om smittesituasjonen 22.02.22

Innhold

Antall personer som er anbefalt å være i isolasjon er 98 i Birkenes kommune og 235 i Lillesand kommune.
Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.