Informasjon om smittesituasjonen 21.01.2022

Innhold

Det er 19 personer i isolasjon i Birkenes kommune. Disse følges opp og smittesporing pågår. Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.