Informasjon om smittesituasjonen 15.02.22

Innhold

Antall personer som er anbefalt å være i isolasjon er 149 i Birkenes kommune og 199 i Lillesand kommune.

Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.