Informasjon om smittesituasjonen 11.02.22

Innhold

Det er 127 personer i isolasjon i Birkenes kommune og 343 personer i isolasjon i Lillesand kommune.

Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.