Informasjon om smittesituasjonen 08.02.22

Innhold

Det er 93 personer i isolasjon i Birkenes kommune og 281 personer i isolasjon i Lillesand kommune.

Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.