Informasjon om smittesituasjonen 04.01.22

Innhold

Det er 21 personer i isolasjon i Birkenes kommune. Disse følges opp og smittesporing pågår. 12 av de som er i isolasjon har omikronsmitte, 5 har delta og 4 prøver er ikke ferdig analysert.

Det forventes fortsatt økende andel med omikronsmitte fremover. Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk. Vi går nå tilbake til at planlagt informasjon om smittesituasjonen legges ut tirsdager og fredager kl. 13.