Informasjon om smittesituasjonen 01.03.22

Innhold

Antall personer som er anbefalt å være i isolasjon er 82 i Birkenes kommune og 163 i Lillesand kommune.

Det er fremdeles viktig med lav terskel for testing ved luftveissymptomer og å holde seg hjemme hvis en er syk.