Hvordan er det å sykle i Birkenes?

Innhold

Hva synes du om tilretteleggingen for sykling i Birkenes kommune? Bli med på Sykkelundersøkelsen 2022 og si hva du mener.

Sykkelundersøkelsen 2022-1

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen, som skjer i regi av Syklistenes Landsforening, er åpen fra 1. juni til 31. juli.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. De som deltar tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i.

Delta her: SYKKELUNDERSØKELSEN 2022

Undersøkelsen vil være grunnlaget for kåring av Norges beste sykkelkommuner. Resultatene vil bli presentert i september 2022 på Den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar

Sykkelundersøkelsen 2022-2