Husk å varsle politiet på 02800 ved viltpåkjørsler!

Innhold

Onsdag fikk kommunens fallviltarbeider melding om at det var observert et skadet rådyr et stykke nord for Birkeland sentrum.

Det viste seg at dyret var påkjørt uten at hendelsen var meldt til politi eller viltansvarlig.

Rådyret var hardt skadd og bakbenet brukket helt av. Man har plikt til å hindre at dyr lider unødvendig og skal alltid varsle politiet på 02800 ved påkjørsel av hjortevilt.

Politiet varsler så kommunens fallviltarbeider som rykker ut og avliver viltet om det er nødvendig.

VED VILTPÅKJØRSEL:

 1. Du må vurdere egen risiko. Har viltulykken skjedd på 4-felts høyhastighetsvei, skal du ikke gå ut av bilen for å sikre området, men ringe 02800 umiddelbart. (Får du ikke svar, ring 112).
 2. Sikre skadested
  1. Plasser bilen slik at den er godt synlig og skjermer skadested.
  2. Sett på nødblink og parkeringslys. Nærlys kan blende møtende.
  3. Ta på refleksvest og sett ut varseltrekant.
 3. Ring politiet på 02800 (eventuelt 112). Politiet varsler de lokalt viltansvarlige.
 4. Marker påkjørselstedet tydelig – eller der hvor dyret forlot veien. Bruk gjerne merkebåndet som du kan finne på enkelte bensinstasjoner.
 5. Diriger trafikken om nødvendig.

Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.

Eksempel på merking av åsted for viltpåkjørsel.

HUSK MERKING: Husk å markere påkjørselsstedet, eller der hvor dyret forlot veien, tydelig. Bruk gjerne merkebåndet som du kan finne på enkelte bensinstasjoner.