Høringsinnspill til landbruksplan

Innhold

Utvalg for samfunns- steds- og næringsutvikling har i sak 16/22 vedtatt oppstart av landbruksplan for Birkenes kommune.

Ammeku

Det er vedtatt at varsel om oppstart legges ut på høring til aktuelle næringsorganisasjoner.

I høringen ønskes det innspill på følgende:

  • Mål og tiltak for utviklinga i landbruksnæringa i Birkenes
  • Utviklingstrekk og ressursgrunnlag
  • Belyse utfordringer i næringa og hvor det er viktig å rette tiltak mot fremover
  • Hvordan synliggjøre landbruket sin viktige betydning for Birkenes
  • Bosetting
  • Kommunal jordvernstrategi

Høringsinnspill sendes til Birkenes kommune, Pb. 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no innen 30. mai og merkes med 22/830.