Høring – Ny lokal forskrift om tømming av slam

Innhold

Forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v., i Birkenes og Lillesand kommuner er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 04.11.2023.

Det er vedtatt at kommunene skal overta slamtømmetjenesten fra og med 01.01.2024, og i den forbindelse er det behov for å utarbeide en egen forskrift om tømming av slam. Bestemmelser som omhandler slam, foreslås å utgå fra dagens forskrifter, og erstattes med vedlagt forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v, i Birkenes og Lillesand kommuner.

Den foreslåtte forskriften regulerer hvordan kommunen innretter sin slamtømming og fakturering av mindre avløpsanlegg.

Arbeidet med forskriften har vært et samarbeid mellom Lillesand, Birkenes, Iveland og Vennesla kommuner, men denne høringen omhandler kun forskrift for Lillesand og Birkenes kommuner.

Høringsbrev ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker)

Forslag til forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker)

Høringsinnspill sendes til:

Birkenes kommune v/Mai-Elin Beisland Holm, Postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no merkes med høringsinnspill ny lokal forskrift om tømming av slam.