Høring – Ny forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer for Birkenes kommune

Innhold

Forslag til ny lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer for Birkenes kommune er nå lagt ut på høring. Høringsfristen er 01.10.2022.

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i Birkenes kommune ble vedtatt 26.04.2001 med virkning fra 30.06.2001.

Det er behov for en ny forskrift da eksisterende forskrift ikke hjemler gebyrer for kontroll og saksbehandling innenfor andre områder i forurensingsforskriften herunder kapittel 2, opprydning forurenset grunn, kapittel 13, utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser og kapittel 15, utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kommunen har et lovpålagt ansvar for å saksbehandle og følge opp disse områdene. Formålet med de nye bestemmelsene er å finansiere saksbehandling og kontroll innenfor forurensingsforskriftens områder etter forurenser betaler prinsippet.

Høringsinnspill sendes til:

Birkenes kommune v/Mai-Elin Beisland Holm, Postboks 115, 4795 Birkeland eller postmottak@birkenes.kommune.no merkes med høringsinnspill lokal forskrift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer.

 

Link til dokumenter: Arkivsak 22/1890 - Ny lokal forskift om saksbehandlings- og kontrollgebyrer for Birkenes kommune - Birkenes kommune