Gravearbeid på Strøget

Innhold

I tiden framover vil kommunen drive gravearbeid på Strøget ved Nordåsvegen. Utkjøringen fra Nordåsvegen vil bli stengt med omkjøring via Stoppedalsmyra, og trafikken på Strøget vil bli lysregulert. Fortauene vil periodevis være stengt, men myke trafikanter skal alltid kunne passere på en trygg og sikker måte.

Det kan bli noe ventetid ved trafikklysene, maksimal ventetid er oppgitt til 10 minutter.

Hele arbeidet forventes å være ferdig innen nyttår. 

Tillatelse til arbeidsvarsling og kart over området