Graving i Nordåsvegen

Innhold

Denne uka startes det gravearbeid i Nordåsvegen, fra Stoppedalsmyra til Nordåsbakken, ifm. sanering av vann- og avløpsledning.

Det vil være omkjøring via Lille Tømmerås. Følg skilting. Gravearbeidet vil ventelig pågå fram til september, men Nordåsvegen vil bli åpnet for biltrafikk igjen i månedsskiftet juni-juli.