Forskjell på oppfriskningsdose og 3. dose

Innhold

Oppfriskningsdose (boosterdose) er en ekstra vaksinedose til personer som har hatt god effekt av de to første vaksinedosene, men som over tid mister deler av beskyttelsen.

Det er foreløpig kun Pfizer som er godkjent til bruk som oppfriskningsdose. Oppfriskningsdosen skal gis med et intervall på minimum 6 måneder etter dose 2, og det er bestemt at de over 65 år skal få dette tilbudet.

3. dose

3. dose er en ekstra vaksinedose som gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar med antatt svak vaksineeffekt etter to doser. Denne dosen anses som en del av den primære vaksinasjonsserien og er anbefalt gitt med et intervall på minst 28 dager etter dose 2. Både Pfizer og Moderna er godkjent til bruk som 3. dose til personer med svekket immunforsvar (se tidligere publisert informasjon om du tilhører denne gruppen).

 

Influensavaksinering

Influensavaksineringen skal prioriteres før oppfriskningsdosen mot Covid19. Det er viktig at det går minst 7 dager mellom influensavaksinen og Covid19-vaksinen. Influensavaksinen kommer til kommunen i uke 43, og det er legesenteret som vil sette disse vaksinene. Du må ringe og avtale tid til vaksinering, men det er ikke nødvendig å ringe før i slutten av uke 43 (25.-31.10.). Legesenteret har telefonnummer 372 78980. Vaksinen koster 50 kroner. Dersom du har frikort er vaksinen gratis.

Videre Covid19-vaksinasjon

Vi vil de nærmeste ukene motta færre Covid19-vaksiner grunnet distribusjon av influensavaksinene. Dere som mangler dose 2 vil etter hvert bli kontaktet, slik at vi får satt opp en time til dere.  

Vi starter opp med vaksinasjon av oppfriskningsdoser 02.12. på idrettshuset. Det er de eldste som får tilbud først, og etterhvert vil alle over 65 år bli kontaktet slik som tidligere. Vi planlegger for at alle skal ha fått tilbud om denne oppfriskningsdosen før jul.