Etteradopsjon – et lavterskeltilbud for adopterte og adoptivfamilier

Innhold

Etteradopsjon er et gratis lavterkseltilbud for adopterte og for alle familier som har adoptert. Tjenesten tilbyr råd og veiledning og har kunnskap og oversikt over eksisterende tilbud i Norge.

Etteradopsjon - LOGO

Etteradopsjon skal gi råd og veiledning til adopterte fra utlandet og deres adoptivfamilie. Adopterte og deres familier og nettverk kan kontakte koordinator om smått eller stort, og bli møtt av noen som lytter og gir råd og veiledning. Det kan dreie seg om tilknytning, skolestart, ungdomstid og identitet eller noe helt annet. For noen vil det være tilstrekkelig å snakke med koordinatoren, mens andre vil det være naturlig å henvise videre. Etteradopsjon skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt.

Tjenesten veileder også voksne adopterte i hvordan man kan gå frem for å finne mer informasjon om sin egen bakgrunn. Dette kan da være både det praktiske, men også fungere som en samtalepartner rundt den emosjonelle i en sånn prosess.

Etteradopsjon kan kontaktes på telefon, mail og via anonym chat på hjemmesiden.

Les mer om tjenesten på etteradopsjon.no