Eiendomsskatt for 2023

Innhold

Eiendomsskattekontoret sender i disse dager ut melding om eiendomsskatt til alle hjemmelshavere i Birkenes og Lillesand.

Mottakere av brevet/hjemmelshavere har en frist på 6 uker på å klage på taksten, dersom de ønsker det.

De som ønsker å klage på takst på bolig må henvende seg til SKATTEETATEN

Klage på takst på næringseiendom eller fritidsbolig kan skje skriftlig til

e-post: postmottak@birkenes.kommune.no

eller pr. brev til: Birkenes kommune, Postmottak, Postboks 115, 4795 Birkeland.

LES MER OM EIENDOMSSKATT I BIRKENES HER

SE SKATTELISTENE FOR BIRKENES 2023 HER

NB! Skattelistene er også lagt ut for offentlig ettersyn i servicetorvet på kommunehuset.