Drømmestipend 2024. NB! Kort frist

Innhold

Er du mellom 18 og 25 år og er en kunstner med drømmer? Søk drømmestipend nå!

Om Drømmestipendet

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd. Stipendordningen ble etablert i 2004, og siden den gang har en lang rekke unge kunst- og kulturutøvere mottatt stipendet.

Stipendet skal gi verdifull inspirasjon og anerkjennelse, og bidra til at unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år får oppfylt sine drømmer. Ordningen skal også bidra til å synliggjøre kommunenes arbeid for unge kunst- og kulturutøvere. Vi deler ut 50 stipender à 30 000 kr, til sammen 1.5 millioner kr.

Drømmestipendet deles ut innen kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse. For å kunne søke Drømmestipendet 2024, må du være født tidligst 1. januar 1998 og senest 31. desember 2005. Dette gjelder også alle medsøkere i en gruppesøknad.

Søknadsfristen er 15.november. 

Søk her https://drommestipendet.no/for-sokere/

Plakat Drømmestipend