Den gode historien i Birkenes: Gir seg på topp

Innhold

Han har bygd opp it-tjenesten i Lillesand og Birkenes kommune fra bunnen av og vært daglig leder for tjenesten siden starten i 2018. Nå melder Andreas Brovig overgang til Nye Veier.

Andreas Brovig med pc'en

FRA KOMMUNE TIL VEI: Etter å ha stått i bresjen for oppbyggingen av It-tjenesten for Lillesand og Birkenes kommune, er Andreas Brovig nå på plass hos Nye Veier, hvor han er ansatt som leder for it, data og integrasjoner.

– Jeg har vært 11 år i kommunen, og har tenkt litt på hva vil jeg i framtida, om det kan væe nyttig for meg å få litt nye perspektiver. Det kan  være utviklende å prøve noe nytt, å kunne fordype seg mer i ett felt, og det er et litt smalere felt jeg går til nå, er den avtroppende it-sjefens umiddelbare svar. Men jobbyttet handler ikke bare om jobb. 

– Jeg har også fått spørsmål om å engasjere meg i lokalpolitikken, og det har jeg sagt ja til, opplyser Andreas, som vil stå på tredjeplass på Lillesand Høyres liste til det kommende kommunestyrevalget.  – Det er veldig hedrende, jeg er veldig glad for tilliten. Det å kunne engasjere meg i politkken er en tredel av begrunnelsen for jobbyttet, forklarer 41-åringen, som har sin siste arbeidsdag som leder av it-tjenesten for Lillesand og Birkenes kommuner fredag 3. mars og begynner som leder for it, data og integrasjoner i Nye Veier påfølgende mandag. 

Gode tilbakemeldinger 

Som leder av it-tjenesten for Lillesand og Birkenes kommune har Andreas Brovig bidratt til at de ansatte i de to nabokommunene har fått en enklere arbeidshverdag, noe som igjen kommer innbyggerne til gode. En solid oppdatering av maskiner og utstyr og innføring av trådløst nett i de to kommunene er blant milepælene som er nådd i Andreas’ «regjeringstid». I tillegg har it-tjenesten kommet tettere på brukerne enn den var da den het KR-IKT og lå under Kristiansand kommune. Dét vet de kommuneansatte å sette pris på. 

– Vi har nettopp hatt en gjenomgang av brukerundersøkelsen, og ledelsen applauderer. De gir skryt tilbake til de ansatte i it-tjenesten, opplyser Andreas. Av de 650 ansatte som svarte på undersøkelsen oppga mer enn 95 prosent at de er fornøyde med enhetens tjenester.  

– Vi har fått til en brukerstøtte som fungerer veldig godt, konstaterer Andreas Brovig fornøyd og legger til at digitaliseringsarbeidet også har fått god vind i seilene.  

Andreas Brovig presenterer den nye it-avdelingen i april 2018.

IT-LEDEREN: Andreas (lengst t.v.) «tegner og forteller» under åpningen av It-tjenesten for Lillesand og Birkenes i april 2018.

Glad for å få jobben 

Som kommuneansatt gjennom 11 år har Andreas fått med seg hele utviklingen fra egen it-avdeling i hver kommune, via KR-IKT til dagens it-tjeneste. Det var han som i sin tid fikk ansvaret for å utrede den framtidige it-organiseringen, og da stillingen som leder ble utlyst, var han en av søkerne. Det var hard konkurranse om jobben, men det var trebarnsfaren fra Høvåg som fikk tilbudet om å bygge opp it-tjenesten.  

– Det er jeg veldig glad for, det har vært en fantastisk reise, smiler Andreas. 

– Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, det å skulle bygge opp en helt ny organisasjon; leie lokaler, skaffe kaffemaskin, ansette folk, etablere nye rutiner for økonomi. Det var mange spørsmål; digitalisering – hvordan skal vi jobbe med dét? Hvordan få begge kommunene til å jobbe godt sammen? Hvordan gi like gode tjenester til begge kommunene? 

En velfungerende tjeneste 

Det ble på forhånd bestemt at It-tjenesten skulle evalueres etter kun ett års drift, for å avgjøre om dette var en modell for framtida. Urettferdig, syntes Andreas. 

– Vi hadde jo såvidt fått ansatte på plass!  

It-tjenesten besto imidlertid evalueringen med glans og lever i beste velgående, fem år etter oppstarten.  

– Her fungerer det. Det er ikke mange som har slutta, vi har fått inn nye folk, de gjør jobben, det flyter, og det er godt å se, sier den avtroppende it-byggmesteren, ikke så rent lite stolt over byggverket. 

– Vi er et stort puslespill, der alle brikker er med på å danne bildet. Min rolle har vært å være med og lage rammen, men det blir ikke et puslespill uten at alle er med. Vi har vunnet arbeidsmiljøprisen i Lillesand kommune, vi har høy grad av trivsel og ikke noe sykerelatert fravær. Det å kunne se tilbake til hvor vi var i 2018 og hvor vi er nå, gir stolthet, innrømmer han.  

– Det har vært spennende, jeg har aldri kjedet meg på veien. Det har alltid vært nye utfordringer, nye ting, samtidig som det har vært et godt sted å være, oppsummerer Andreas. 

Andreas Brovig med to datakabler

KNUTEPUNKTET: Som leder av it-tjenesten for to kommuner har koordinering og samarbeid vært en viktig del av arbeidshverdagen for Andreas Brovig.

Kommer til å savne bredden 

Han innrømmer glatt at det kommer til å bli et savn og en veldig omstilling å ikke lenger gå på jobb med it-tjenestens logo på fleecegenseren. 

– Jeg kommer til å savne de kommunale tjenestene, den bredden som fins i en kommune, at jeg den ene dagen snakker med en barnehage, neste dag en skole, tredje dag Steinar Aas på oppmåling. Det er så utrolig stor spennvidde i tjenesteområdene. Bredden av mennesker og fag som du møter i en kommune er ganske unik. Jeg kommer nok til å føle litt på det å savne den bredden, alle menneskene en møter med de ulike fagene. 

Samtidig er det rett tidspunkt å skifte beite, etter å ha vært med på å bygge opp noe som fungerer. 

– Kan vi si at du gir deg på topp?  

– Njaaa, men det hadde vært uaktuelt for meg å slutte hvis vi sto midt i en situasjon der vi skulle evalueres, kontrer Andreas.  

– It-tjenesten har på en måte vært litt min baby, men vi er kommet til det punktet at jeg er klar for å forlate skipet, fuglen er klar til å forlate redet, eller hva du vil. Ting går bra, da er det et naturlig tidspunkt for meg å gjøre dette. Det hadde vært uaktuelt for meg å slutte tidligere, avslutter Andreas Brovig, avtroppende leder og «gründer» av it-tjenesten for Lillesand og Birkenes kommune. 

Den gode historien - Logo