Boligdugnaden.no – Offentlig veiledning til privatpersoner som skal leie ut

Innhold

For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, har direktoratet for byggkvalitet lansert nettsiden "boligdugnaden.no".

Boligdugnaden skal bidra til flere utleieboliger

Krigen i Ukraina gjøre at det kommer mange flyktinger til Norge. Det store behovet for leieboliger rammer ikke bare flyktningene, men også studenter og andre som ønsker seg inn på leiemarkedet. I mange kommuner er utleiemarkedet i ferd med å bli svært utfordrende, med færre tilgjengelige leieboliger enn tidligere. Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom. På nettsiden har vi samlet informasjon om hvordan gå fram for å leie ut.

På nettsiden kan du:

1. Finne ut om ditt hus, leilighet eller rom kan leies ut lovlig.

2. Lese råd og anbefalinger om hva du bør gjøre og ta stilling til før du leier ut.

3. Få tips til hvordan du kan finne en leieboer, for eksempel gjennom kommunen din

boligdugnaden.no

Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).