Birkenes kommune oppgraderer saks-/arkivsystemet

Innhold

Birkenes kommune skal oppgradere saks-/arkivsystemet WebSak. Arbeidet pågår fra ettermiddagen fredag 21. april frem til onsdag 26. april.

I perioden vil systemet være utilgjengelig for saksbehandlere og arkiv.

Innsynsløsningen er koblet mot saks-/arkivsystemet, og derfor vil det i denne perioden ikke være mulig å søke opp dokumenter eller saker.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Når ny versjon av systemet settes i drift 26. april vil etterregistrering av inngående post og oppdatering av postlista prioriteres.