Birkeland tannklinikk midlertidig stengt

Innhold

Lokalene hvor den offentlige tannhelsetjenesten på Birkeland leier er ikke i henhold til gjeldende standard. I påvente av nye lokaler må tannklinikken dessverre midlertidig stenges ned.

Dette i følge en pressemelding fra Tannhelsetjenesten i Agder. Der heter det videre at Birkeland tannklinikk vil holde åpent til og med onsdag 28. juni. Etter dette sommerstenges klinikken som normalt. Fra 14. august vil alle klinikkens pasienter få tilbud om behandling på Lillesand tannklinikk.

Alle pasienter som skal møte på Lillesand tannklinikk istedenfor Birkeland, vil få en sms om dette i god tid før timen. Ansatte vil overføres til Lillesand tannklinikk i perioden.

– Vi vil understreke at dette er en midlertidig stenging. Pasienter som blir berørt vil få behandling ved Lillesand tannklinikk. Vi jobber aktivt med å finne egnede lokaler for videre drift av Birkeland tannklinikk. Vi kan dessverre foreløpig ikke si noe om når tannklinikken åpner igjen, sier Svein Resset, virksomhetsleder for Tannhelsetjenesten i Agder.