Åpen møteplass for ungdom på Flakk gård

Innhold

Flakk gård har siden 30. august åpnet dørene for barn og unge i alderen 10-16 år en gang i uken. Tilbudet er gratis, og det er fremdeles plass til flere!

Torsdager fra kl 16.00 -19.00 (Stengt i høstferien)

Tilbudet er helt nytt i Birkenes kommune og det er et samarbeid mellom Inn på tunet Norge SA, Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) og Birkenes kommune. Siden dette ikke har vært prøvd før, er det ganske åpent hvordan tilbudet kommer til å bli, men alt ligger til rette for at Flakk gård skal bli en god møteplass utover høsten.

Det vil for eksempel bli muligheter for å  være sammen med dyrene, stelle i hagen, leke og slappe av. Aktivitetetene vil ofte foregå utendørs, men det er også god plass til hyggelige aktiviteter inne. 

Det vil bli servert noe mat i løpet av ettermiddagen, og det kan være alt fra småretter på bålet til julekaker. 

Høres dette spennende ut? 

Her finner du litt mer informasjon om tilbudet:

Informasjonsbrosjyre, åpen møteplass for ungdom på Flakk gård

Du kan lese mer om åpne møteplasser for ungdom og samarbeidet mellom Inn på tunet, Bufdir og kommunene og  under lenken nedenfor:

Åpne møteplasser for ungdom 

Du kan også ta direkte kontakt med Christine Flaa Buene på Flakk gård.

Mobil: 995 88 716

Epost: cfbuene@gmail.com