Veiarbeidsmeldinger

Innhold

På denne siden kan du lese om pågående og planlagt veiarbeid og annet anleggsarbeid som kan påvirke trafikanter i Birkenes. Klikk på lenkene for informasjon om de ulike anleggsprosjektene:
Bruvedlikehold på Fidje sept-nov 2019

I perioden 23.09-30.11.2019 vil det bli utført vedlikeholdsarbeid på Fidje bru, Fv 406.

Brua skal forsterkes, og det skal blant annet gjøres vedlikehold på rekkverk. Fartsgrensa på stedet vil bli satt ned til 50 km/t i hele anleggsperioden, og strekningen forbi brua vil i perioder bli lysregulert. Det er Roadworks AS som utfører arbeidet, og ansvarshavende er Leif Christian Gundersen, mob. 930 70 644.

Se hele veiarbeidsmeldinga her

Tømmerdrift i Kjørkemoen sept-okt 2019

Det vil i perioden 13.09-15.10.2019 bli drevet tømmerdrift i Kjørkemoen på Fv 42, Evjeveien (se kartutsnitt). Hogsten vil foregå i veiens sideterreng, og fartsgrensen forbi driftsområdet vil være redusert fra 80 til 50 km/t i det aktuelle tidsrommet. Utførende entreprenør er Nortømmer AS og ansvarshavende er Torstein Røiseland, mob. 907 03 424.
Se hele veiarbeidsmeldingen her