Trafikksikkerhet

Innhold

Birkenes kommune jobber aktivt for å bedre trafikksikkerheten på hele veinettet i kommunen.

Arbeidet med trafikksikkerhet omfatter både kommunale,-fylkes-og riksveier. Det kommunale trafikksikkerhetsutvalget består av representanter fra lensmannskontoret, oppvekstsektoren og teknisk sektor.

For å lære mer om hva hver enkelt kan gjøre for å bedre egen og andres sikkerhet i trafikken, anbefales nettsidene til Trygg Trafikk.

Trygg trafikk.no

Send oss en melding her: melding til trafikksikkerhetsutvalget

Enhetsleder teknisk forvaltning og drift  tlf. 37 28 15 00