Slamtømming

Innhold

Birkenes kommune overtar ansvaret for slamtømming i kommunen fra 01.01.2024. Ny slamforskrift ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2023. Denne omfatter tømming av slam fra alle private avløpsanlegg i kommunen. Det er Norva24 Sørmiljø som utfører tømming av private avløpsanlegg på vegne av Birkenes kommune.
Kommunestyrevedtak

Kommunestyrevedtak 14.12.2023

Når tømmes anlegget mitt?

Tømmingen av anleggene vil starte opp i våren 2024 og forsett gjennom sommeren og høsten.

Du vil bli varslet på SMS eller annen hensiktsmessig måte i forkant av tømmingen. 

For spørsmål vedr. den praktiske delen av tømmingen, skal Norva24 kontaktes via hjemmesiden: Direkte forespørsel på våre tjenester | Norva24

Tømmefrekvens

Anleggseier plikter å innordne seg etter fastsatt tømmefrekvens. Dersom tømmefrekvens ikke er angitt så er det tømmefrekvensen i lokal forskrift som er gjeldende:

Tette tanker 
Minimum en gang i året.
Minirenseanlegg
I henhold til godkjenningsordningen for minirenseanlegg.
Gråvannsanlegg og slamavskillere som kun inneholder gråvann
Hvert tredje år.
Slamavskillere som også inneholder svartvann
Hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsbolig.

Gebyr

Gebyrer for slamtømming faktureres sammen med de andre kommunale eiendomsgebyrene. Abonnenten velger selv om man ønsker månedlig eller kvartalsvis fakturering.

Gebyret består av et fast årlig abonnementsgebyr, samt et gebyr for ordinære tømminger av anlegget. 

Det kommer tillegg i gebyrene for ekstra tjenester som:
- Ekstratømming av anlegg
- Tømming via sjøvei
- Oppmøte uten å få tømt
- Tillegg for utrykning til akutte nødoppdrag

Birkenes kommune tilbyr også tømming av utedo og tørrtoalett

Pga. omlegning av systemer i forbindelse med overføring av slamtømming, vil første faktura bli sendt ut i april, med forfall 20 mai 2024.  

Prisliste slamtømming

Anlegget mitt trenger å tømmes

Dersom anlegget ditt ikke er tømt som normalt, eller du trenger ekstratømming så må du kontakte kommunen.

Telefon: 37 28 15 00

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Ved akuttsituasjoner så kontaktes Norva24 direkte.

Telefon: 38 00 38 00