Vilt

Innhold

  • Tilrettelegge  for en forsvarlig og fornuftig forvaltning av hjortevilt
  • Ettersøk etter skadet vilt
  • Forvalte kommunalt viltfond

Elg

Skogrådgiver og viltforvalter i Birkenes og Lillesand er Tormod Amundsen

Mobil: 489 59 783

E-post: tormod.amundsen@birkenes.kommune.no  

Kjører du på og skader et rådyr, en elg eller en hjort, må du varsle Politiet på 02800. Politiet tar kontakt med kommunens fallviltarbeider om nødvendig. Merk stedet så er det lettere å finne dyret og starte ettersøk.

Dersom du finner et dødt dyr i eller ved veien, må du kontakte den som eier veien, da døde dyr i veien er veieiers ansvar. For riks- og fylkesveier vil dette være Statens vegvesen, vegtrafikksentralen på tlf. 175. For kommunale veier er det kommunen.

Les mer her: Hjortevilt og trafikk

Påkjørsler av hjortevilt meldes politiet på 02800.

Fallviltleder i Birkenes er Leif Olaf Nyhaven, mob. 917 13 778.