Naboliste

Innhold

Naboliste får du lettest tak via kommunens karttjeneste og betalingstjenesten infoland. Her er en kort veiledning.

Slik får du naboliste

Trykk på linken "kommunekart"

Søk opp den aktuelle eiendommen med gårds- og bruksnummer.

Velg "bestill kart" til høyre.

Velg deretter "bestill naboliste" nederst til høyre.

Deretter følger du ansvisningene du får.