Kart og kjøp av kartdata

Innhold

Kommunekart

Her kan du hente situasjonskart til søknader.

Kommunekart er beregnet for publikum. Dette inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder over kommunen.

Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn. 

Du setter på flere kartlag ved å trykke på boksen "kartlag" oppe i venstre hjørne, etter at du har søkt opp eiendommen. Da kan du se vann og avløpsledninger, bygninger, veier, veinett, osv. Ved å "klikke" på objektene (veien, ledninger e.l) vil du få opp mer informasjon.

Kjøpe eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen i kommunekartet, eller du trenger tilleggstjenester, kan du kjøpe eiendomsinformasjon. Du kan blant annet kjøpe: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Det finnes flere aktører som tilbyr ulike produkter - gå inn på deres sider og se hva som tilbys:

Ambita - Infoland

Norkart - e-Torg

Proconet - ePlassen

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

Kjøpe kartdata

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI eller DXF format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.:

Ambita - Infoland

Norkart - e-Torg

​Proconet - ePlassen