Adresseprosjekt

Innhold

Det har tidligere blitt opplyst om at eventuelle tilleggsnavn i adresser, vil bli overført automatisk fra matrikkelen til folkeregisteret medio 2018.  Den automatiske oppdateringen vil likevel ikke fungere fra dette tidspunktet. Dette henger sammen med at folkeregisteret har en overgangsperiode fra gammelt til nytt system. Det betyr at hvis du ønsker å registrere tilleggsnavn i adressen din før den automatiske løsningen er i gang, så må du kontakte folkeregisteret selv.

Om adressetilleggsnavn

Når kommunen tildeler vegadresse, har kommunen i noen tilfeller også tildeles et adressetill etter matrikkelforskriften § 54. Kommunen registrerer slike tilleggsnavn i matrikkelen. Kommunene har tidligere fått beskjed om - og informert innbyggerne om - at folkeregisteret skulle være klar til å ta imot adressetilleggsnavn fra matrikkelen medio 2018.

 

Nå viser det seg at folkeregisteret har en periode med overgang, hvor det «gamle» folkeregisteret (forkortet DSF) er hovedkilden, til det «nye» folkeregisteret (forkortet FREG) tar over som hovedkilde. Så lenge DSF er hovedkilden skjer det ingen automatisk overføring av adressetilleggsnavn fra matrikkelen til folkeregisteret. Oppdateringen skjer først når FREG blir hovedkilde. Folkeregisteret opplyser at FREG tilgjengeliggjøres fra 2020, og DSF fases ut i 2021.

 

Hvis en borger ønsker sitt adressetilleggsnavn registrert i folkeregisteret før overføringen fra matrikkelen skjer automatisk, opplyser folkeregisteret at de nå kun oppdaterer tilleggsadresser (manuelt) etter henvendelse fra borger selv.

 

Det betyr altså at hvis du ønsker å registrere adressetilleggsnavn før den automatiske løsningen er på plass, så må du kontakte folkeregisteret selv. 

 

Link til folkeregisteret, endre adresse

Felles tekniske tjenester for Birkenes og Lillesand kommune