Renovasjon

Innhold

LiBiR har det daglige ansvaret for renovasjonen i Birkenes kommune.

Kontaktinformasjon

LiBir 

Tlf: 37 26 96 50       Epost: post@libir.no                

Nettside: libir.no 

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.

Fakturaspørsmål

Fra og med 2005 overtok LiBiR også fakturering for renovasjonen i Birkenes kommune. Det betyr at alle fakturaer som har med renovasjonsavgifter sendes ut derfra. Ta kontakt med LiBir dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

Miljøstasjoner/Sorteringsanlegg

Det finnes tre miljøstasjoner i Birkenes: Tollnes/Birkeland, Engesland og Herefoss. Det er også mulig for abonnenter fra Birkenes kommune å benytte seg av avfallsstasjonen på Knudremyr i Lillesand.

For åpningstider sjekk libir.no