Renovasjon

Innhold

LiBiR har det daglige ansvaret for renovasjonen i Birkenes kommune.

Kontaktinformasjon

LiBir             Tlf: 37 26 96 50                      Nettside:  libir.no                  Epost

LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som eies av Lillesand og Birkenes kommuner.

Fakturaspørsmål

Fra og med 2005 overtok LiBiR også fakturering for renovasjonen i Birkenes kommune. Det betyr at alle fakturaer som har med renovasjonsavgifter og slam å gjøre, sendes ut derfra.Ta kontakt med LiBir dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon.

  libir.no

Miljøstasjoner/Sorteringsanlegg

Det finnes tre miljøstasjoner i Birkenes: Tollnes/Birkeland, Engesland og Herefoss. Det er også mulig for abonnenter fra Birkenes kommune å benytte seg av avfallsstasjonen på Knudremyr i Lillesand.

For åpningstider sjekk libir.no