Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt bidrar til at kommunen kan skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunene, og som kommunene selv har full styring over.

Det er kommunestyret i den enkelte kommune som bestemmer om det skal være eiendomsskatt. I Norge har det vært utskrevet slik skatt i over 100 år.
 
I Birkenes har kommunestyret bestemt at det skal skrives ut eiendomsskatt på eiendommer i hele kommunen fra og med 2014. I 2020 skal næringseiendommer betale 7 promille av eiendomsskattetaksten, mens boliger, våningshus og fritidseiendommer skal betale 3,3 promille av taksten.  Det er eiendommens antatte salgsverdi som er grunnlaget for beregningen av taksten.

Taksering av eiendommer

For boliger tar kommunen utgangspunkt i ligningsmyndighetenes formuesgrunnlag. Boligene trenger derfor ikke å bli taksert av kommunen.

 Næringseiendommer, fritidseiendommer, våningshus og enkelte boliger som ikke har formuesgrunnlag, vil kommunen taksere på vanlig måte. 

Besiktigelse

Hver år takseres/omtakseres nye/endrede eiendommer. Et viktig element i takseringsprosessen er besiktigelse av hver enkelt eiendom. Besiktigelsen, som er en utvendig besiktigelse, vil skje i perioden november til januar.

Du trenger ikke være til stede når eiendommen din besiktiges. Dersom du av ulike grunner ønsker å være tilstede, eller komme med innspill til besiktigelsen, må du gi oss melding om dette. Bruk gjerne e-post. Husk å oppgi telefonnummer hvor vi kan nå deg på dagtid for å avtale tidspunkt for besiktigelse.

 

Spørsmål eller innspill til besiktigelsen kan rettes til:

  • Birkenes kommune, servicetorvet, tlf. 37 28 15 00 mellom kl. 09.00 og kl.15.00
  • Epost: postmottak@birkenes.kommune.no
  • Post: Birkenes kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 115, 4795 Birkeland

Mer informasjon

I månedsskiftet februar/mars vil hver enkelt eiendomsskattebetaler motta en skatteseddel som gir informasjon om skatt og takst.

På skatteseddelen gis det også informasjon om hvordan en kan eventuelt klage på taksten som er satt. Fristen for å klage på taksten er 6 uker etter at skatteseddelen er sendt. Du kan regne 6 uker fra 28. februar

 

Link til Skatteetatens sider om eiendomsskatt og klage på eiendomsskatt

Offentlig ettersyn

Samtidig som kommunen sender ut skatteseddel til eiendomsskattebetalerne, vil alle takster bli lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker. Servicetorvet vil da være tilgjengelig for å svare på eventuelle spørsmål om takst eller skatt.

 

Vil du vite mer?

Ofte stilte spørsmål