Konsesjon

Innhold

Konsesjonsloven regulerer omsetningen av fast eiendom. Ved noen eiendommer er det nødvendig å søke om konsesjon, ved andre er det nok å fylle ut en egenmelding om konsesjonsfrihet.

Konsesjon

Formålet med konsesjon er å verne om landbrukets produksjonsarealer.

Søknadsskjema, veiledning og regelverk finner du her.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

I de fleste tilfeller er det ikke nødvendig å søke om konsesjon. Når konsesjonsfrie erverv skal tinglyses, må den nye eieren dokumentere at ervervet er konsesjonsfritt. Det gjøres ved å bruke skjemaet LDIR-360, egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønn).

Søknadsskjema, veiledning og regelverk finner du her.