Kommuneplanen

Innhold

Kommuneplanen er en overordnet, strategisk plan for Birkenes de nærmeste årene. Alle kommuner skal ha en kommuneplan, som består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen utgjør dokumentet som omhandler mål og strategier. Arealdelen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel er defineres utfordringer, mål og strategier for kommunen for den neste 12 års perioden.

Gjeldende samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel for Birkenes kommune 2015-2027 ble vedtatt 24.03.2015.

kommuneplanens samfunnsdel

Revisjon av samfunnsdelen

Birkenes kommune planlegger å revidere kommuneplanens samfunnsdel, med oppstart sommer/høst 2023. Mer informasjon kommer.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen kan brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut og hvilke som ikke skal.

 Arealdelen består av:

  • Plankart
  • Bestemmelser og retningslinjer
  • Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Gjeldende arealdel

Kommuneplanens arealdel for Birkenes kommune 2020-2032 ble vedtatt 06.02.2020.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse finnes på arealplaner.no.

Pågående revisjon av arealdelen

Birkenes kommune holder på å revidere kommuneplanens arealdel 2023-2035. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.